Αρχική Uncategorized Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

από kmir

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο διαδικτυακός τόπος www.familylife.gr (εφ’ εξής το «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ») είναι ενημερωτικός ιστότοπος και τον διαχειρίζεται η ετερόρρυθμος εταιρεία «Ι.ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ-Κ.ΜΙΡΜΙΡΗΣ Ε.Ε | INSAIT» που εδρεύει στη Γλυφάδα, οδός Λαζαράκη 6 με Α.Φ.Μ 998094635 & Δ.Ο.Υ Γλυφάδας (εφ΄εξής η ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται από τον «διαδικτυακό τόπο» και κάθε χρήστης που εισέρχεται στον «διαδικτυακό», θεωρείται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα χωρίς εξαιρέσεις. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συναινεί με τους παρακάτω όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιήσει τον «διαδικτυακό τόπο» καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέσω του παρόντος δικτυακου τόπου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή ηλεκτρονικών πηγών, που περιλαμβάνει κείμενα και φωτογραφίες.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου,πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο World Wide Web, είτε άμεσα είτε μέσω συσκευών πρόσβασης σε περιεχόμενο που βασίζεται στο web, και να καταβάλετε τυχόν αντίτιμο για την υπηρεσία ή/και τα τηλεφωνικά έξοδα που σχετίζονται με τέτοιου είδους πρόσβαση. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτετε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για μια τέτοια σύνδεση στο World Wide Web, δηλαδή υπολογιστή και μόντεμ ή άλλη συσκευή πρόσβασης (ADSL Router, κλπ).

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να έχει παραπομπές προς άλλους ιστότοπους υπό μορφή συνδέσμων (links), ωστόσο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί χρησιμοποιούν, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Ο επισκέπτης των συνδεδεμένων ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει λόγω του περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών τους.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν βλάβη ή ζημιά που πιθανά θα προκύψει λόγω ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, απεργιών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για αδυναμία παροχής υπηρεσιών προς τους επισκέπτες / πελάτες του διαδικτυακού τόπου λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας της πλατφόρμας ή/και λόγω δυσλειτουργίας των συστημάτων του παρόχου πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο ή λιβελογραφικό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους μπορεί να γίνει ανακατεύθυνση από link ή banner του διαδικτυακού τόπου.

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Οι πληροφορίες που βρίσκονται καταχωρημένες στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπό μορφή ενημερωτικών άρθρων για συμπληρώματα διατροφής ή ασθένειες ή γενικότερα προϊόντα υγείας και ομορφιάς, προορίζονται για γενική και μόνο πληροφόρηση. Σε περίπτωση που πάσχετε από κάποιο νόσημα, οφείλετε να επισκεφτείτε έγκαιρα τον ιατρό σας.

Ο διαδικτυακός τόπος δεν παρέχει σε καμία περίπτωση προσωπική ιατρική διάγνωση ή εξειδικευμένη θεραπευτική συμβουλή.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προστατεύει και να διαχειρίζεται με σωστό τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών διαδικτυακού τόπου με βάση τις οδηγίες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016) καθώς και βάση των νόμων του ελληνικού κράτους.

Τα Δεδομένα εγγραφής και ορισμένες άλλες πληροφορίες για το άτομό σας υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας του Απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το πλήρες κείμενο της πολιτικής μας για την προστασία του Απορρήτου στη σελίδα Προσωπικά Δεδομένα.

Έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι το απαραίτητο λογισμικό που χρησιμοποιείται σε σχέση με τον υπάρχον δικτυακό τόπο περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Επιπλέον, έχετε λάβει γνώση και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε εσάς μέσω του δικτυακού τόπου, προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ευρεσιτεχνίες ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους.

Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, δανείσετε, πουλήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις αυτές τις πληροφορίες, συνολικά ή τμηματικά, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από την εταιρία INSAIT

Αδεια για Χρήση Εγγράφων, όπως συγγράμματα (White Papers), ανακοινώσεις, και άρθρα που προέρχονται από αυτόν τον δικτυακό τόπο, χορηγείται υπό τον όρο ότι:

  1. σε όλα τα αντίγραφα εμφανίζεται η πιο κάτω σημείωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και αυτή η ανακοίνωση χορήγησης άδειας,
  2. η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας, και
  3. δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι συνδέσεις σε σελίδες τρίτων σας επιτρέπουν να βγείτε απο το δικτυακο τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οι συνδεδεμένες σελίδες δεν βρίσκονται υπο τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η οποία δεν φέρει καμμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας ούτε για οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε συνδεδεμένη σελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε σας μόνον ως διευκόλυνση και το οτι περιλαμβάνεται οποιαδήποτε σύνδεση δεν έχει την έννοια οτι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμφωνεί με το περιέχομενο ή την μορφή της σελίδας.

Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν φέρει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημια, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, αρνητικό διαφέρον, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχικη οδύνη ή για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές τυχόν προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο απο απώλεια της χρήσης, δεδομένων ή κερδών, έιτε απο σύμβαση ειτε απο αδικοπραξία, εστω και αν συντρέχει υπαιτιότητα, που προκύπτουν απο, ή σχετίζονται με, την χρήση ή την λειτουργία εγγράφων, παροχή, ή αδυναμία παροχης, υπηρεσιών, ή πληροφορίες οι οποίες ειναι διαθέσιμες απο αυτόν τον δικτυακό τόπο.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το www.familylife.gr λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών του. 

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Δειτε επισης...

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της πλοήγησής σας. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων & Cookies