Αρχική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

από kmir

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ: http://www.familylife.gr

EMAIL: [email protected]

 

ΣΥΛΛΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το site FAMILYLIFE δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του και λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Το site FAMILYLIFE διαμέσου του διαδικτυακού τόπου www.familylife.gr δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες που τον επισκέπτονται.

  • Το site FAMILYLIFE συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία όταν:Ο χρήστης επισκέπτεται τις επιμέρους σελίδες του δικτυακού τόπου
  • Ο χρήστης εγγράφεται σε διάφορες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου όπως newsletter, προσωπικό profile, κλπ
  • Ο χρήστης κάνει χρήση των διαφημιστικών προϊόντων του δικτυακού τόπου
  • Το site FAMILYLIFE δεν πουλάει ή ενοικιάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτό φορέα όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το site FAMILYLIFE θα στείλει τα στοιχεία σε άλλες εταιρείες ή άτομα όταν:

 

Έχουμε την έγκρισή σας να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες

  • Όταν ανακαλύψουμε ότι η συμπεριφορά σας στο web site δεν συμφωνεί με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή με οποιαδήποτε από τις οδηγίες μας για συγκεκριμένες υπηρεσίες
  • Στην περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες κρατικές αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου περί προσωπικών δεδομένων

H ip address μέσω της οποίας έχει πρόσβαση ο χρήστης στο δικτυακό τόπο, αποθηκεύεται συστημικά στο διακομιστή του www.familylife.gr αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων. Επίσης είναι δυνατό να συλλεχθούν από την πλατφόρμα στοιχεία όπως του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον δικτυακό τόπο.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.familylife.gr υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Το site FAMILYLIFE διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο www.familylife.gr.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστότοπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο.

 

COOKIES

Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου.

Το site FAMILYLIFE δύναται να προβεί συστημικά στη χρήση cookies για την αναγνώριση των χρηστών εφ’όσον έχουν επισκεφθεί σε προηγούμενο χρόνο το δικτυακό τόπο. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες/περιοχές του δικτυακού τόπου. Ο κάθε χρήστης δύναται να ρυθμίσει τον browser ώστε να μην δέχεται cookies από το δικτυακό τόπο www.familylife.gr.

Αυτά είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες, να λειτουργούν απρόσκοπτα & χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζονται οι συχνοί χρήστες, να διευκολύνεται η πρόσβαση τους σε αυτές, καθώς επίσης & για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα μας.

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΔΙΑΓΡΑΦΗ COOKIES

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies χρησιμοποιόντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας που σας επιτρέπει να αρνείστε τη ρύθμιση ορισμένων cookies. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας για να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies) ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ιστοτόπου μας ή σε άλλους ιστοτόπους που τυχόν επισκέπτεσθε.

Απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies δεν διαγράφει το Cookie από τον φυλλομετρητή σας. Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια ξεχωριστά στον φυλλομετρητή σας.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: [email protected]

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την βελτιστοποίηση της πλοήγησής σας. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων & Cookies